Třískovým obráběním provádíme tyto operace:

  • obrábění rotačních, pravoúhlých a tvarových dílců v rozměrových parametrech uvedených strojů
  • vrtání  a vyvrtávání
  • výroba ozubení odvalováním a obrážením (Obecně vyrábíme čelní ozubená kola s přímým  nebo šikmým ozubením do modulu 10 do  průměru kola 1250 mm. Vnitřní ozubení do průměru podle modulu.)
  • speciální práce ozubení: zaoblování
  • broušení na plocho, broušení na kulato, broušení otvorů vše podle technických možností strojů


Elektroerozivním obráběním

  • elektroerozivní  drátové řezání

Sortiment vyráběných dílů je dán technickými možnostmi strojů  viz parametry strojů. Tvarové a CNC obrábění je nutno řešit individuálně podle formátu zadání, zda je tvar zadán v modelu apod. Tvary je nutno konzultovat individuálně.